آکورد بنیامین بهادری - تولد

این هم لینگ دانلودش با صدای خودم حالشو ببرید
http://www.noteahang.com/Upload/UserFiles/ae43eb3f4bdb45b68f1063ff0e7ce2a3130165728719290897.mp3

Bm           A    G           A                              Bm           A  Bm           A               Bm       

امشب تولد منه اما تو نیستی ، اما تو نیستی ... شمعو ستاره روشنه اما تو نیستی ، اما تو نیستی

Bm             A     G                                     A                                    

دوستام همه کنارمن تنها تو نیستی ، تنها تو نیستی

G                                      A                                  Bm                           

وای به حال اونکه دل به تو سپرده ... به تو دل داده و دل ازت نبرده

Bm                                A                               G                                 

تو شب تولدش واسه تو مرده ... شب تولد واسه تو مرده

Bm                                                                   A                 Bm                     

بیا بهم تبریک نگو فقط سکوت کن ... اما خودت به جای من شمعا رو فوت کن

Bm              A                                                          

شمعا رو فوت کن

Bm           A    G           A                              Bm           A  Bm           A               Bm       

امشب تولد منه اما تو نیستی ، اما تو نیستی ... شمعو ستاره روشنه اما تو نیستی ، اما تو نیستی

Bm             A     G                                     A                                    

دوستام همه کنارمن تنها تو نیستی ، تنها تو نیستی

/ 0 نظر / 7 بازدید